Có một địa điểm được gọi là "Kỳ quan nhân tạo" ở Đà Lạt, không ai là không biết đến

https://www.24h.com.vn/tin-tuc-du-lich/co-mot-dia-diem-duoc-goi-la-ky-quan-nhan-tao-o-da-lat-khong-ai-la-khong-biet-den-c682a1318161.html